Kanceláře Accenture

Kanceláře Accenture

2018
Praha, Česká republika

Руководитель авторского коллектива

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Архитектор проекта

Ing. arch. Barbora Tlučhořová Šímová
MgA. Adéla Vodrážková Prchlíková

Проектная группа

Ing. arch. Pavel Šejna
Andrea Kroupová

Площадь участка

Общая площадь

Клиент

Accenture Services, s.r.o.

Фотограф проекта

Milan Mošna
Kanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře AccentureKanceláře Accenture